Noteikumi un nosacījumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

SmartNinja ir mācību kursi (tālāk - kursi), ko organizē uzņēmums N/A (tālāk - organizētājs).

Kursa dalībnieki (tālāk - dalībnieki) ir personas, kuras ir pieteikušas kursam un ir piekritušas kursa noteikumiem un nosacījumiem.

2. MĀCĪBU PROCESS UN NOSACĪJUMI

Kurss ir pieejams ikvienai personai, kura piesakas kursam, izmantojot pieteikšanās formu, un pieņem kursa noteikumus un nosacījumus. Pieteikumiem jābūt iesniegtiem norādītajā termiņā un jāsatur visa nepieciešamā informācija. Visai informācijai jābūt patiesai un precīzai.

Organizētājam ir tiesības ierobežot dalībnieku skaitu kursā. Vispārīgo noteikumu interpretācija un paskaidrojums ir organizētāja tiesības, viņa lēmumi ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti.

Dalībniekiem jāsamaksā reģistrācijas maksa pilnā apjomā, ievērojot pieteikšanās termiņu, ja vien ar organizētāju nav panākta cita vienošanās (piemēram, maksājums pa daļām).

Ja dalībnieks vēlas atteikties no dalības kursā mazāk nekā 7 dienu laikā pirms kursa sākuma, organizētājam ir jāatmaksā tikai 50 % no kursa pilnas cenas. Ja atteikšanās notiek pēdējā kursa reģistrēšanas dienā, organizētājam nav jāatmaksā nekas.

Dalībnieks, kas reģistrējas tiešsaistē, var paziņot organizētājam par savu lēmumu atteikties no dalības kursā 15 dienu laikā kopš reģistrācijas brīža (taču ne vēlāk kā 7 dienas pirms kursa sākuma). Par atteikšanos jāmaksā komisija 25.00 EUR apmērā + PVN.

Dalībnieka slimības gadījumā organizētājs atmaksā proporcionālu dalības maksu līdz datumam, par kuru dalībnieks paziņo organizētājam rakstiski.

Ja nodarbības ir izlaistas citu iemeslu dēļ (laika trūkums, atvaļinājums u.tml.) dalībniekam nav tiesību saņemt dalības maksu atpakaļ.

Samaksāta dalības maksa nevar tikt “pārcelta” uz citiem kursiem.

Visas cenas ir norādītas ar PVN.

Potenciāla atlaide tiks piemērota pēc akcijas koda ievadīšanas atbilstošā lauciņā pieteikšanās formā. Atlaides netiek summētas. Mēs atstājam aiz sevis tiesības uz kļūdām atlaižu jautājumos. Ja tiek publicēta viltus atlaide vai, ja atlaides apjoms pieteikšanās procesā tiek mainīts, mums ir tiesības atcelt atlaidi pavisam.

SmartNinja kursi notiek dažādās vietās. Organizētājs informēs dalībniekus par precīzu kursa vietu piecas (5) dienas pirms kursa sākuma.

Kursa laikā dalībnieki:

Dalībniekam ir jāatturas no jebkurām darbībām, kas negatīvi ietekmē organizētāja reputāciju.

Organizators:

3. DATU AIZSARDZĪBA

Lai kursi un semināri notiktu veiksmīgi, organizētājs apstrādā dalībnieku personas datus, ko dalībnieki paši nodod organizētājam. Organizētājs aizsargā un apstrādā personas datus saskaņā ar datu aizsardzības likumiem. Organizētājam ir tiesības uzraudzīt dalībnieku uzvedību un aktivitātes un sagatavot rakstus par dalībnieku rezultātiem mācībās. Šī informācija, tāpat kā biznesa noslēpumi, netiks izpausta publiski.

4. GALA NOTEIKUMI

Ja šie noteikumi tiek pārkāpti, organizētājs brīdinās dalībnieku un noteiks pārkāpumu novēršanas termiņu. Ja noteikumi tiks pārkāpti arī turpmāk, organizētājam ir tiesības izslēgt dalībnieku no kursa klausītājiem.

Piesakoties kursam, dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies ar noteikumiem un nosacījumiem un apsolās tos ievērot. Ja nav norunāts citādi (individuāli līgumi starp dalībnieku un organizētāju), organizētājam nav tiesību piesavināties produktus, ko dalībnieki ir izstrādājuši kursu un semināru laikā. Tomēr organizētājs patur aiz sevis tiesības izmantot dalībnieku radītos produktus savu kursu reklāmas nolūkā.

Pieteikšanās kursam un tā noteikumu un nosacījumu akceptēšana netiek uzskatīta par darba līgumu vai par aicinājumu noformēt darba līgumu. Dalībnieku piedalīšanās kursā ir brīvprātīga, tādējādi dalībnieks netiek uzskatīts par nodarbinātu personu.

Kursu noteikumi un nosacījumi ir spēkā no 2019. gada 11. oktobra. Organizētājam ir tiesības mainīt noteikumus un nosacījumus un ir pienākums informēt par to dalībniekus.

N/A
N/A,
LV-1011 Riga
Latvia
Managing Director: N/A
Contact: info@smartninja.lv

Pieraksties mūsu jaunumu ziņām!